Home
DETACHERING, INTERIM MANAGEMENT, WERVING EN SELECTIE, EXECUTIVE SEARCH EN HR-SERVICES VOOR PROFESSIONALS IN COMMERCIEEL MANAGEMENT, MARKETING, COMMUNICATIE EN SALES
Snel zoeken
Zoeken in hele website

Team Coaching

Team Coaching kan worden ingezet bij personen die met elkaar samenwerken in een werkomgeving. Dit kunnen teams op diverse niveaus in een organisatie zijn en met een verschillende bindende factor (zowel functioneel, als organisatorisch). Te denken valt aan directieteams, managementteams, afdelingteams en projectteams. Omdat ieder team een radar in de organisatie is, is het van groot belang dat elk team optimaal functioneert.

Ieder mens is uniek en heeft zijn of haar eigen werkwijze, stijl van communiceren en normen en waarden. Daar waar mensen samenwerken komen deze verschillen bij elkaar en ontstaat de vraag op welke wijze er het best kan worden samengewerkt. Met het beste resultaat, met het meeste plezier, met de minste spanningen, met begrip voor elkaar en elkaars belangen. Ook hier wordt gekeken naar de discrepantie tussen de huidige situatie en de gewenste situatie toegespitst op:
 • Effectiever samenwerken;
 • Plezieriger samenwerken;
 • Beter communiceren;
 • Meer inzicht in en begrip voor elkaar;
 • Meer gezamenlijkheid in plaats van diverse eilandjes;
 • Makkelijker doelen (organisatie of afdeling) realiseren;
 • Synergie creëren.
USP’s
 • Zelfinzicht als basis.
 • Analyse van onderliggende factoren van bepaald gedrag.
 • Coaching gerelateerd aan werkomgeving.
 • Diverse ervaren coaches met eigen specialistische aanpak.
 • Concrete gedragsverandering aan het eind van het traject.
 • Tastbare resultaten (nulmeting en eindpresentatie).

De coaches van Projactive zijn geregistreerd bij NOBCO.

Quotes van deelnemers uit teamsessies:

"Teamsessie was leuk en leerzaam, zo zou het altijd moeten zijn."

"Het inbrengen van persoonlijke leerdoelen, waarop de trainer goed inging, maakte het zeer nuttig."

"Het inzicht in het gedrag van naaste collega's kweekt meer begrip en helpt me om buiten de kaders te denken en de talenten van een ander meer te benutten."